Forretningsbetingelser

Generelle oplysninger:

Tina Købsted
CVR. nr. 35486119
Hvolgården 10, 9310 Vodskov
e-mail: info@tinakøbsted.dk
Telefon 81737409
Konto oplysninger: 9070 1625529022

Coaching aftaler:

Ved aftale om coaching aftaler skal der meldes afbud 24 timer før – eller vil du blive opkrævet det fulde beløb. Coaching via Skype kan ske imod forudbetaling – der skal kunne ses på kontoen inden sessionen starter.

Kurser:

Tilmelding – ratebetaling – betaling
Tilmelding til uddannelsen kan også ske ved ratebetaling. Tag en dialog omkring dette ved tilmelding. Her skal der betales et depositum på kr. 1.500,00. Disse refunderes ikke ved fortrydelse. Fortryder med mindre end en måneds varsel refunderes kursus betalingen ikke – men det kan stå til deltagelse på et efterfølgende kursus. Husk tydligt navn ved overførsel på konto.

Rest Betalingen forfalder senest 14 kalenderdage efter modtagelse af faktura. Er beløbet ikke betalt senest 31 dage efter sidste betalingsdato, pålægges morarenter, der til enhver tid fastsættes af Nationalbankens gældende udlånsrente med et tillæg på 7 %. Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr på 100 kr. pr rykker. Efter fremsendelse af 3. rykker går sagen til inkasso.
Ved tilmelding mindre end 14 kalenderdage før kursusstart forfalder betalingen straks.

Tilmelding til kurserne forudsætter, at accepterer Tina Købsteds Uddannelses aftalevilkår.

Der tilbagebetales ikke kursus- eller uddannelsegebyr når  kurset/uddannelsen er igangsat.

Foredrag:

Refundering og aflysning
Købte billetter til foredrag og lignede refunderes som udgangspunkt ikke. Der tages dig forbehold for særlige forhold.
I tilfælde af aflysning fra Tina Købsted refunderes det fulde beløb som udgangspunkt altid til billetkøber.

Aftaleindgåelse:

Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne igennem og gøre dig bekendt med de forpligtigelser og rettigheder, som vilkårene giver dig.

Brug af materiale:

Alle rettigheder, herunder indholdet på uddannelserne og kurserne tilhører Tina Købsted, og brugen af indholdet kan kun ske i det omfang, som det i disse betingelser er beskrevet.
Du opnår ingen rettigheder til materialet, som du modtager fysisk eller har adgang til via emai m.m., bortset fra den brugsret, der er beskrevet i disse betingelser. Du må udskrive og benytte udleveret materiale til eget privat forbrug.

Du må hverken helt eller delvist mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde videregive vores materiale til andre. Du må ikke udskrive eller kopiere indholdet eller dele af indholdet fra uddannelserne eller kurserne til andre end dig selv. Hvis du handler i strid med dette eller krænker dansk ret om ophavsret i øvrigt, så bliver du gjort erstatningsansvarlig. Overtrædelse af vores copyright og nærværende betingelser og vilkår er strafbart og anmeldes uden yderligere varsel eller anden meddelelse herom. Vores uddannelser og kurser giver dig en række kompetencer, men du har altid det fulde ansvar for din brug af disse kompetencer, herunder fagligt, personligt og eventuelt forretningsmæssigt.

Fremskaffelse af bortkomne eksamensbeviser:

Ved henvendelse til Tina Købsted om fremskaffelse af f.eks. bortkomne eksamensbeviser eller forespørgsel om eksamensresultater eller lignende, pålægges forespørgsel et gebyr på 500 kr. Gebyret dækker det tidsforbrug Tina Købsted har med at lokalisere, producere og fremsende nyt eksamensbevis.

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Tina Købsted kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk